Om Oss

Se og bli sett

105563567_2610057135928324_6810397014534

Vår Visjon

«Se og bli sett» er Hjertehagens visjon og ønske for barna.

Vi vil at barna skal se og utforske verden, lære å se hverandre og oppleve å bli sett og verdsatt for den de er – både av personalet i barnehagen og av hverandre.

Vi ønsker skape et miljø der de voksne et tilgjengelige og tilstede for å undre seg over verdens små og store spørsmål sammen med barna. De voksne i Hjertehagen skal være forbilder i å løfte fram det unike i den enkelte og behandle alle med omsorg, tillit og respekt.

Satsingsområde

 2020/2021

Leken er grunnstammen i det pedagogiske arbeidet vårt og skal tildeles mest tid og mest plass i barnehagen. Leken har en egenverdi for barna og barn leker fordi det er gøy! Samtidig inviterer leken til deltagelse i et sosialt fellesskap der barna får gode muligheter til å utvikle relasjonelle og språklige ferdigheter. Vi vil legge til rette for varierte leke-erfaringer der barna trenger å bruke språk, kreativitet og sosiale ferdigheter for å drive leken frem.

Måltidet er en fin sosial og språklig arena. Barna lærer nye ord og begreper, lærer å samtale med andre rundt bordet, hjelper hverandre og øver på å gradvis bli mer selvstendig. Vi vil arbeide for å innføre gode rutiner rundt måltidet som inviterer til hvile, sosialt fellesskap og samtaler.

Tilgang på bøker og tilgjengelige voksne som leser bøker sammen med barna, er viktig for barns språkutvikling. Gjennom å lese bøker og snakke om bilder utvider barna ordforrådet og gjør seg nye erfaringer med ord de kan fra før.

I Hjertehagen barnehage har vi flere barn og ansatte som er flerspråklige. Et inkluderende fellesskap handler om at barn og voksne bryr seg om hverandre, viser omsorg, støtter hverandre og anerkjenner andres meninger og tanker. Mangfoldet av språk og kulturer er en ressurs for fellesskapet og gir oss muligheten til å lære av hverandre. I samarbeid med hjemmet ønsker vi å legge til rette for at barna har en god språklig utvikling. Gjennom året vil vi synliggjøre de ulike språkene og kulturene som er representert i barnehagen.

 

Hjertehagen er verdimessing forankret i kristen tro og tradisjon og drives med en utvidet kristen formålsparagraf. Dette verdigrunnlaget formidles b.la. gjennom sang og musikk, supersamlinger og kristen høytidmarkering. 

20200909_113.jpg