Rom

Pedagogisk dokumentasjon og  det fysiske miljø

20200909_135.jpg

Pedagogisk dokumentasjon

Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte som handler om å gjøre pedagogisk arbeid synlig og åpent for tolkning, dialog, diskusjon og innsikt. Dokumentasjon av barnehagens praksis blir til pedagogisk dokumentasjon når personalet og barna reflekterer over og diskuterer den.

Det handler om å skape en samarbeids kultur der alle stemmer blir hørt. Det er viktig at alle medvirker i prosessen, både barn og voksne, fra dokumenteringen til refleksjon og veien videre.

For at barna skal kunne være med å medvirke i dokumenteringen, må prosessen og materialet, bilder, resultater av barns arbeidsprosesser og notater være synlig for dem. Eksempler på dette kan være bilder, tegninger, notater,  formingsarbeid eller utsagn fra barna. Dokumentasjonen kan henges opp på en vegg/bord, Inne/ute, i grillhytte eller på en tv skjerm.

For personalet handler det om å legge merke til og observer strategier og fremgangsmåter som benyttes, spørsmål som stilles, hypoteser som formuleres, valg som gjøres, beslutninger som tas, uttrykk, forhandlinger, interaksjoner, relasjoner og samspill, som oppstår mellom barn-barn og barn-voksne.

Observering og dokumentering kan foregå på ulike måter. Det kan for eksempel være notater, bilder, film eller lydopptak som i tillegg til å lytte aktivt kan gi personalet innblikk i de ulike prosessene som oppstår.

Et refleksjons notat vil bli sendt ut en gang i måneden hvor dere vil kunne lese om hvilke prosesser avdelingene er i.

.

20200909_133.jpg
Whale Icon

Det fysiske miljø 

Miljø og materialer har en viktig rolle i det pedagogiske arbeidet vårt.

Det fysiske miljøet har fått betegnelsen »den tredje pedagogen». Med det mener man at miljø og materialer, sammen med barn og pedagoger, fungerer som en ekstra pedagog når det brukes bevisst.

Materialer som vegger, hyller, gulv, kriker og kroker organiseres derfor nøye for at de skal være tilgjengelige, skape opplevelser og stimulere til nysgjerrighet, lyst og kreativitet hos barn og voksne.

 

Det er viktig å bruke tid på å dokumentere hvor barna leker og hva de leker i de ulike sonene. Når vi har dokumentasjonen kan vi diskutere hvordan vi kan videre utvikle miljøet utfra barnas interesser og modenhet.

20200909_151.jpg